Child’s Destiny of Hope

Child’s Destiny of Hope is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie en werkt sinds 2007 in Chawolo, een afgelegen gebied in het zuidoosten van Oeganda.
Sinds 2007 is het werk gegroeid en omvat inmiddels de zorg voor meer dan 100 kinderen op een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school. 10 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen doordat hun ouders ziek zijn of vertrokken of overleden, worden opgevangen in het kinderhuis.
In 2015 is ook een waterput door de stichting aangelegd waar het hele dorp dankbaar gebruik van maakt. Hiermee worden ziektes voorkomen.

Het doel van de stichting is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden waardoor kinderen hoop krijgen op een toekomst met een doel. Op deze website vindt u meer informatie.

Wezen

Schattingen lopen uiteen, maar er zijn in Oeganda ruim 2 miljoen kinderen die één of beide ouders zijn kwijtgeraakt. Ruim 15% van alle Oegandese kinderen is wees! Op een bevolkingsaantal van 32 miljoen inwoners is 2 miljoen een erg hoog aantal. Hoe komt dit? Drie oorzaken kunnen worden vastgesteld:

  • 1. Oorlog
  • 2. Malaria
  • 3. AIDS/HIV

Oorlog

De verschillende periodes en vormen van gewapende strijd hebben hun littekens achter gelaten. Schattingen lopen uiteen dat er tussen 100.000 en 300.000 mensen hun leven verloren onder het bewind van Idi Amin van 1971 tot 1979. Amin werd afgezet in de zogenaamde Bush-oorlog. Sinds Museveni aan de macht kwam in 1986 is er meer rust gekomen, maar ook sindsdien heeft Oeganda periodes met gewapende strijd gekend. De regering heeft voornamelijk strijd gevoerd tegen de Lord’s Resistance Army en de Democratische Republiek van Congo.

De rebellenlegers maken vaak gebruik van kindsoldaten. In 20 jaar zijn ruim 20.000 kinderen door de LRA ontvoerd. Elke nacht vluchten duizenden kinderen uit angst om te worden ingelijfd bij de LRA. Gevangen meisjes worden gebruikt als sex-slavinnen; gevangen jongens worden opgeleid als soldaten. Organisaties die zich bezighouden met het bereiken van een vredesbestand in Noord Oeganda zeggen dat er wekelijks 146 mensen sterven als gevolg van de gewelddadigheden.

Malaria

De tweede oorzaak is malaria. Per jaar sterven wereldwijd 1 miljoen mensen aan malaria, of 3000 per dag. In Afrika is malaria doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen onder de vijf. De malaria epidemie heeft economische consequenties: ze veroorzaakt sterfte, vermindert agrarische productiviteit en bedreigt toerisme en buitenlandse investeerders. De mate waarin malaria voorkomt blijft onveranderd.

Vaak zijn malaria epidemiën het gevolg van oorlog, plaatselijke gewelddadigheden of natuurrampen. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zijn 30% van alle malaria-sterfgevallen het gevolg van dergelijke oorzaken. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het aantal mensen dat sterft aan de gevolgen van malaria vaak vele malen hoger is dan het aantal mensen dat direct overleed aan de oorlog of natuurramp. Mensen die moeten vluchten zijn kwestbaar voor malariamuggen omdat ze in open hutten wonen en vervuild water drinken. Vaak ook dragen ze al andere infecties met zich mee en is er geen goede gezondheidszorg in de buurt.

AIDS/HIV

De derde reden voor de aanwezigheid van zoveel wezen in Oeganda is HIV/AIDS. De HIV/AIDS epidemie is het hevigst aan de zuidkant van de Sahara, waar Oeganda zich bevind. 64% van alle mensen die met HIV/AIDS leven wonen in deze regio, alsmede 97% van de mensen die overlijden aan de gevolgen van HIV/AIDS. Armoede, onderontwikkeling en analfabetisme dragen bij aan de ontwikkeling van de epidemie, terwijl de epidemie op haar buurt weer brijdraagt aan armoede, onderontwikkeling en analfabetisme.

De AIDS epidemie kwam in Oeganda hard aan. De Oegandese samenleving is nog in belangrijke mate georganiseerd in verschillende stammen en communicatie is niet gemakkelijk. Bijgeloof en Animisme bemoeilijkten de situatie verder. De AIDS epidemie verspreidde zichzelf snel naar alle delen van het land. Aan het einde van 1992 schatte men dat 18,3% van de bevolking het HIV virus droeg, terwijl het in sommige plaatsen 30% was.

Er is veel gebeurd in de strijd tegen AIDS. Oeganda heeft veel bewondering geoogst in haar benadering, en velen noemen Oeganda als een voorbeeld van succes in de strijd tegen HIV/AIDS. Desondanks is de frequentie waarmee HIV/AIDS voorkomt in Kampala (waar Child’s Destiny of Hope is gestart) 9% — het hoogste cijfer in heel Oeganda. De regering van Oeganda schat dat sinds 2001 940.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van AIDS.

Het leven van weeskinderen in Oeganda

Zo komt het dus dat minstens 2 miljoen kinderen het zonder één of beide ouders moeten stellen in Oeganda. Eén op de vier gezinnen in Oeganda heeft al een weeskind geadopteerd. In een land waar het gemiddeld inkomen bruto $ 1.100 per jaar is, hebben weinig van deze weeskinderen een kans op onderwijs, gezondheidszorg en beroepsvorming. Child’s Destiny of Hope zet zich graag in voor deze kinderen door in het oosten van Oeganda van betekenis te zijn voor kansarme kinderen en gezinnen in en rondom Chawolo.

De inzet van Child’s Destiny of Hope is om deze kinderen op weg te helpen naar een hoopvolle toekomst en hen te voorzien van de middelen om boven de hopeloosheid uit te rijzen.

LANGUAGE / TAAL

Onze partners

  • Logo-Van-der-Vliet-administratie1 Logo-Van-der-Vliet-administratie1
  • Logo-Het-BijenABC Logo-Het-BijenABC
  • Logo-RainbowATC1 Logo-RainbowATC1
GEEF NU UW GIFT VOOR CDHOPE!

NL98 RABO 0128 1299 56 (belastingaftrekbaar)Of download de machtigingskaart.

Word nu Vriend van CDHope!

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf je nu in om de recentste nieuwsbrieven te ontvangen met nieuws uit Chawolo en van het bestuur.