Verlotingsactie

De verlotingsactie start op Koningsdag 27 april a.s. op de braderie in Kamerik. Wij hopen u daar te ontmoeten. Onze kraam staat ter hoogte van Mijzijde 50. De week daarna zullen wij starten met de huis aan huis verkoop.
 
Wij hebben als doel voor deze actie:
  • voor de kosten van herstel van Wilma Omalla. Zij is begin januari jl. getroffen door een herseninfarct en revalideert nu in Zwolle.
  • Het bouwen van woninkjes voor de leerkrachten. In Oeganda is het heel gebruikerlijk dat de schoolinstanties onderdak aan onderwijspersoneel aanbieden, vanzelfsprekend als onderdeel van het salaris. Onder primitieve omstandigheden wonend personeel wordt zo geholpen en kwalitatief personeel dat op afstand woont kan op die manier voor CDHope komen werken. Hiervoor gaan wij een samenwerking aan de Wilde Ganzen.

Door het bouwen van woninkjes kan CDHope verder bijdragen tot:

  • Sociale impact voor de leerkrachten, hierdoor kunnen hun gezinnen bij hen komen wonen
  • Economische impact doordat de leerkrachten hun salaris besteden bij de locale winkeltjes
  • Gemakkelijker om leerkrachten aan te trekken
  • De leerkrachten zullen meer betrokken zijn door betere motivatie.

Wilt u ons graag helpen door het kopen van loten, dan kunt een mail sturen naar: sponsoring@cdhope.org!