Child’s Destiny of Hope

Child’s Destiny of Hope is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie en werkt sinds 2007 in Chawolo, een afgelegen gebied in het zuidoosten van Oeganda.
Sinds 2007 is het werk gegroeid en omvat inmiddels de zorg voor meer dan 100 kinderen op een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school. 10 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen doordat hun ouders ziek zijn of vertrokken of overleden, worden opgevangen in het kinderhuis.
In 2015 is ook een waterput door de stichting aangelegd waar het hele dorp dankbaar gebruik van maakt. Hiermee worden ziektes voorkomen.

Het doel van de stichting is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden waardoor kinderen hoop krijgen op een toekomst met een doel. Op deze website vindt u meer informatie.

Oeganda

Oeganda bevindt zich in het oosten van Afrika, aan de onderkant van de Sahara, op de evenaar. Het land ligt voornamelijk ingesloten tussen Kenia, de democratische republiek van Congo, Rwanda, Tanzania en Soedan. Tot de onafhankelijkheid in 1962 was Oeganda onderdeel van het Britse Rijk.

De onafhankelijkheid werd gevolgd door een periode van politieke en maatschappelijke onrust. In deze context slaagde Idi Amin er in de macht grijpen. Tijdens het regime van Amin vonden meer dan 100.000 Oegandezen de dood. Amin werd in 1979 afgezet. Opnieuw volgde politieke onrust en dit kostte 100.000 levens. Maar in 1986 kwam Museveni aan de macht, en daarmee kwam het land ook meer tot rust. Onder zijn bewind begon Oeganda zich economisch en politiek te ontwikkelen. Museveni is nog aan de macht en de ontwikkelingen zetten door. Desondanks kent Oeganda nog vele uitdagingen.

Armoede

Een voorname uitdaging is de alomvattende armoede. Hoewel Oeganda rijk is aan grondstoffen en een gezonde ontwikkeling kent, leeft een groot deel van de bevolking nog in diepe armoede. Als land staat Oeganda dan ook op de lijst van landen met zware schulden (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC). Het gemiddeld bruto inkomen per hoofd bedraagt $ 1.100 per jaar (2008). In Nederland was dat in hetzelfde jaar $ 40.300 per jaar. 9,5 Miljoen mensen hebben een inkomen van minder dan $1 per dag (cijfers 2003).

Van 1992 tot 2015 nam het gedeelte van de bevolking dat leeft onder armoedegrens af van 56% naar 37,7%, maar de steile bevolkingsgroei (7 levende geboortes per vrouw) doet deze ontwikkeling teniet; momenteel neemt de armoede weer toe.

Onderwijs en analfabetisme

Basisonderwijs is gratis in Oeganda en 90% van alle kinderen begint ook – maar slechts 66% maakt de lagere school ook af. Van kinderen en volwassenen boven de 12 heeft 68% eenvoudig leesvermogen.

Gezondheidszorg

Net als in veel omringende landen vormen HIV/AIDS en Malaria de twee grootste problemen in de Oegandese gezondheidszorg. De pogingen van de Oegandese regeringen om de HIV/AIDS epidemie terug te dringen zijn behoorlijk succesvol en hebben internationaal bewondering geoogst. Echter, zowel in de grote steden als in de door burgeroorlog verscheurde districten waar de Lord’s Resistance Army (LRA) aktief zijn, blijft HIV/AIDS een groot probleem.

Oorlog en maatschappelijke onrust

Politiek gezien is Oeganda redelijk stabiel. Meer en meer buitenlandse industrieën durven in Oeganda te investeren. Maar Oeganda kent wel degelijk onrust, zowel binnen als buiten haar grenzen. De rebellen onder de naam LRA dagen de regering voortdurend uit in de noordelijke districten met een bloedige guerilla oorlog. Deze legers maken veel gebruik van zogenaamde kindsoldaten. Daar waar de LRA actief is, is de armoede het hevigst. Ook is de gezondheidtoestand het meest zorgwekkend. Zo’n 1,4 miljoen mensen hebben noodgedwongen alles achtergelaten en zijn als vluchteling op weg gegaan.

Ook de relatie tussen Oeganda en haar voornaamste buurlanden, Rwanda, Congo en Sudan, is onrustig. Al meerdere malen heeft Oeganda strijd geleverd met Congo, die zij ervan beschuldigd een vrijhaven te bieden aan de rebellen van de LRA.

De inzet van Child’s Destiny of Hope is om deze kinderen op weg te helpen naar een hoopvolle toekomst en hen te voorzien van de middelen om boven de hopeloosheid uit te stijgen.

LANGUAGE / TAAL

Onze partners

  • Logo-Van-der-Vliet-administratie1 Logo-Van-der-Vliet-administratie1
  • Logo-Het-BijenABC Logo-Het-BijenABC
  • Logo-RainbowATC1 Logo-RainbowATC1
GEEF NU UW GIFT VOOR CDHOPE!

NL98 RABO 0128 1299 56 (belastingaftrekbaar)Of download de machtigingskaart.

Word nu Vriend van CDHope!

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf je nu in om de recentste nieuwsbrieven te ontvangen met nieuws uit Chawolo en van het bestuur.