Child’s Destiny of Hope

Child’s Destiny of Hope is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie en werkt sinds 2007 in Chawolo, een afgelegen gebied in het zuidoosten van Oeganda.
Sinds 2007 is het werk gegroeid en omvat inmiddels de zorg voor meer dan 100 kinderen op een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school. 10 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen doordat hun ouders ziek zijn of vertrokken of overleden, worden opgevangen in het kinderhuis.
In 2015 is ook een waterput door de stichting aangelegd waar het hele dorp dankbaar gebruik van maakt. Hiermee worden ziektes voorkomen.

Het doel van de stichting is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden waardoor kinderen hoop krijgen op een toekomst met een doel. Op deze website vindt u meer informatie.

ANBI (Belastingvoordelen)

CDHope is een ANBI stichting. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Een voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar.

De ANBI status geeft de Stichting Child’s Destiny of Hope ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u de ANBI gegevens.

Registratie:
Stichting Child’s Destiny of Hope (ook wel genoemd: CDHope) is geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 817190326
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27293051
- met postadres: de Kapberg 11, 3471 DC Kamerik

Doelstellingen:
1. Stichting Child’s Destiny of Hope heeft ten doel: het vanuit christelijke en humanitaire bewogenheid maatschappelijke hulpverlening aan kansarme kinderen en jongvolwassenen bieden, met onderwijs als speerpunt, in Chawolo en omgeving in Zuidoost Oeganda. De hulpverlening kan direct of indirect bijdragen aan de verbetering van de huisvesting, zorg en het onderwijs van en voor kinderen en jongvolwassenen in genoemde regio/land, met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, waaronder het verwerven van fondsen en financiële middelen, alles in de meest ruime zin des woords.
2. Geen enkele doelstelling van Stichting Child’s Destiny of Hope heeft het oogmerk het behalen van winst. Alle initiatieven van CDHope zijn gericht op hulp, duurzame (ontwikkelings)samenwerking met de lokale bevolking, efficiëntie en duurzaamheid binnen het kader van een gezond financieel beleid.

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in deze pdf.

Functies en namen van de bestuursleden:
Henk van der Vliet, voorzitter
Paul Tameling, vice voorzitter & penningmeester
Bert van Vreeswijk, secretaris
Nellie van der Vliet, bestuurslid
Aad Dekker, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.
De staf in Oeganda bestaat uit Tim en Wilma Omalla, die leiding geven aan de overige staf: medewerkers CDHopeHome (kinderhuis), leerkrachten CDHope Generation of Hope kleuterschool, lagere school en middelbare school. Het salaris van de staf in Oeganda is gebaseerd op de normen voor uitgezonden missionarissen en op de geldende normen in Oeganda.

Activiteitenverslag:
De activiteiten tot en met 2019 zijn opgenomen in dit bestand.

Financiële verantwoording:
In het volgende document vindt u de begroting en de jaarrekening over 2019 en de begroting over 2020. Daarnaast zijn wij altijd bereid ons beleid, onze activiteiten en financiën toe te lichten.

LANGUAGE / TAAL

Onze partners

  • Logo-Van-der-Vliet-administratie1 Logo-Van-der-Vliet-administratie1
  • Logo-Het-BijenABC Logo-Het-BijenABC
  • Logo-RainbowATC1 Logo-RainbowATC1
GEEF NU UW GIFT VOOR CDHOPE!

NL98 RABO 0128 1299 56 (belastingaftrekbaar)Of download de machtigingskaart.

Word nu Vriend van CDHope!

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf je nu in om de recentste nieuwsbrieven te ontvangen met nieuws uit Chawolo en van het bestuur.