Middelbare school

Uitgebreide fundraising activiteiten begin 2012 zorgden ervoor dat met de bouw van de eerste fase van de middelbare school in juli 2012 kon worden begonnen. Ook in dat jaar zijn er groepen Nederlanders naar Chawolo getrokken om bij het begin van de bouw te assisteren.
Begin 2013 werd de bouw van drie lokalen voor het middelbaar onderwijs afgerond en de middelbare school begon in maart 2013 met 12 leerlingen in de eerste klas en 14 leerlingen in de tweede klas. Er waren meer geïnteresseerde ouders, maar zij wilden eerst de resultaten van deze school afwachten voordat zij hun kind inschreven.
In 2016 werd de 2e fase gestart. Het aantal klaslokalen werd niet met drie lokalen uitgebreid, maar dankzij een creatieve indeling en kleine lokalen lukte het om vijf lokalen te bouwen. Op die manier kunnen de kinderen uit de hoogste klassen van de middelbare school gedifferentieerd les krijgen.
De middelbare school bestaat uit twee levels namelijk O (Ordinary) en A (Advanced). Het O-level bestaat uit vier jaren onderwijs met een examen en daarna kunnen de leerlingen bij voldoende aantal punten doorstromen naar het A-level voor twee jaar vervolgonderwijs. Eind 2015 deden de eerste kinderen examen voor het O-level en eind 2017 voor het A-level.