Activiteiten

Onderwijs

Generation of Hope Scholen

In Oeganda zijn veel stappen genomen om het onderwijs te verbeteren. Echter, in veel dorpen waaronder Chawolo, wordt het onderwijs gekarakteriseerd door o.a. grote klassen met soms boven de 100 kinderen, geen eten gedurende de schooldag, lage kwaliteit en veel schooluitval. Hierdoor wordt er een beperkte basis gelegd voor een krachtige toekomst. Child’s Destiny of Hope wil door middel van de Generation of Hope scholen die toekomst wel bieden en biedt daarom onderwijs aan in kleinere klassen met persoonlijke aandacht. Ons doel is dat (kans)arme (dorps)kinderen een goede en christelijke basis krijgen. De scholen staan in goed aanzien vanwege de hoge kwaliteit van onderwijs. Wij streven naar doorlopende leerlijnen in de ontwikkeling van het kind van 4 tot 18 jaar. In de praktijk komen er ook kinderen van andere leeftijden op onze weg en wij helpen hen ook.

In 2012 zijn wij daarom gestart met een kleuterschool en er is inmiddels een lagere school en een middelbare school. Op dit moment volgen zo’n 280 kinderen onderwijs.

CDHopeHome

Child’s Destiny of Hope stimuleert ten eerste dat families voor hun kinderen zorgen. Waar mogeijk wordt in noodsituaties bijgepsrongen met praktische hulp. In situaties waarin dat geen oplossing biedt, worden sommige kinderen die niet thuis kunnen wonen een veilig thuis of tijdelijke opvang geboden in het CDHopeHome.

Kinderprogramma

Child’s Destiny of Hope biedt elke zaterdag alle dorpskinderen een kinderprogramma aan, waarbij het volgende gedaan wordt: bijbelverhaal vertellen, liedjes zingen, knutselen, sport en spel, limonade drinken en iets eten.

(Jeugd) Kerk

In de jaren dat CDHope in Chawolo werkzaam is, merkten Tim en Wilma dat er behoefte was aan een Engelstalig kerk en een dienst die rekening houdt met jongeren (kortere dienst, “moderne” muziek/liederen, meer interactie in de dienst/preek). In 2018 zijn we de “Generation of Hope Church” gestart in het dorp Chawolo. Er is een goede samenwerking met de andere plaatselijke kerken.

Hulp aan kwetsbaren

Child’s Destiny of Hope staat midden in de lokale dorpsgemeenschap. Binnen onze mogelijkheden dragen we bij aan de ontwikkeling van het dorp en voorzien in praktische noden. Zo hebben we een gezonde waterbron geslagen voor het dorp. Kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld HIV-besmette volwassenen, worden geholpen met goed voedsel zodat de medicijnen goed hun werk kunnen doen. Ook in acute gevallen staan Tim en Wilma klaar om hulp te bieden.