Child’s Destiny of Hope

Child’s Destiny of Hope is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie en werkt sinds 2007 in Chawolo, een afgelegen gebied in het zuidoosten van Oeganda.
Sinds 2007 is het werk gegroeid en omvat inmiddels de zorg voor meer dan 100 kinderen op een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school. 10 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen doordat hun ouders ziek zijn of vertrokken of overleden, worden opgevangen in het kinderhuis.
In 2015 is ook een waterput door de stichting aangelegd waar het hele dorp dankbaar gebruik van maakt. Hiermee worden ziektes voorkomen.

Het doel van de stichting is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden waardoor kinderen hoop krijgen op een toekomst met een doel. Op deze website vindt u meer informatie.

CDHope bouwt aan de toekomst

Het is al weer twee jaar geleden dat CDHope nieuwe klaslokalen bouwde voor de scholen van Generation of Hope. Maar… we hebben op het gebied van fondsenwerven sindsdien niet stil gezeten en onlangs is weer een mooi bedrag overgemaakt naar CDHope in Oeganda.
In 2016 en begin 2017 heeft CDHope zich geconcentreerd op het benaderen van vermogensfondsen. Bij hen vroegen we om financiële steun en — niet zonder succes. Dankzij verschillende vermogensfondsen, maar ook dankzij plaatselijke acties wist CDHope een bedrag van € 51.000,00 bij elkaar te brengen.

Ook werd in 2016 bij Wilde Ganzen aangeklopt om steun voor ons mooie onderwijs project. We kregen een positieve reactie van Wilde Ganzen o.a. vanwege de goede samenwerking met andere regionale scholen. Zij verhoogden het opgehaalde bedrag en eind oktober van dit jaar konden we dan ook € 71.500,00 naar CDHope Ug overmaken voor de bouw van meer klaslokalen.
Daardoor kan CDHope straks lager-en middelbaar onderwijs in aparte gebouwen onderbrengen, een dringende wens van de Oegandese overheid.

Een volgende wens van CDHope is om de nieuw te bouwen klaslokalen van meubilair te voorzien. Actieplannen zijn in voorbereiding o.a. door 12 Kamerikers die in de zomer van 2018 hun steentje gaan bijdragen aan de ontwikkeling van Chawolo en omgeving.
Vooruitkijkend denken we aan plannen om de scholenbouw in een eindfase te brengen. Uw financiële en morele steun bij dit alles is van enorme waarde. Tim een Wilma en het bestuur wil u dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdragen aan het CDHope project.

Volg het hele bouwproces via
https://www.facebook.com/ChildsDestinyOfHope/


Comments are closed.

LANGUAGE / TAAL

Onze partners

  • Logo-Van-der-Vliet-administratie1 Logo-Van-der-Vliet-administratie1
  • Logo-Het-BijenABC Logo-Het-BijenABC
  • Logo-RainbowATC1 Logo-RainbowATC1
GEEF NU UW GIFT VOOR CDHOPE!

NL98 RABO 0128 1299 56 (belastingaftrekbaar)Of download de machtigingskaart.

Word nu Vriend van CDHope!

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf je nu in om de recentste nieuwsbrieven te ontvangen met nieuws uit Chawolo en van het bestuur.